TÊN PHỤ TÙNG HONDA  TÊN LOẠI XE  GIÁ BÁN LẺ TÊN PHỤ TÙNG YAMAHA  TÊN LOẠI XE    GIÁ BÁN LẺ  

 TẤM LỌC GIÓ

 

 

  Từ 25.000VNĐ

LỌC GIÓ 

 SIRIUS/  SIRIUS FI           Từ 78.000VNĐ
Future 125 Từ 105.000VNĐ EXCITER 135/150 Từ 78.000VNĐ
Winner/ Winner X Từ 78.000VNĐ JANUS Từ 78.000VNĐ
Air Blade 125 Từ 125.000VNĐ ACRUZO Từ 78.000VNĐ
LEAD 125 Từ 115.000VNĐ NOYA Từ 78.000VNĐ
Vision 110 Từ 125.000VNĐ

BUGI 

EXCITER 135 Từ 110.000VNĐ
BUGI Wave alpha 100; Dream 100; Future 110 Từ 70.000VNĐ EXCITER 150 Từ 110.000VNĐ
Click; Air blade 110 Từ 95.000VNĐ

MÁ PHANH THỦY LỰC 

EXCITER 135 Từ 165.000VNĐ
Future 125; MSX Từ 95.000VNĐ EXCITER 150 Từ 165.000VNĐ
Vision 110 Từ 95.000VNĐ

  

MÁ PHANH TANG TRỐNG 

SIRIUS Từ 165.000VNĐ
Blade 110; Super Dream 110 Từ 95.000VNĐ EXCITER 135 Từ 165.000VNĐ
SH125; SH150; Air blade 125; SH Mode 125; PCX 125; LEAD 125 Từ 95.000VNĐ

XÍCH TRUYỀN ĐỘNG

JUPITER TỪ 200.000VNĐ

BỘ MÁ PHANH 

Future 110; Super Dream 100   TAURIUS TỪ 256.000VNĐ
Super Dream 110; Wave RSX 110; Future 125; Blade 110; Wave alpha 100    SIRIUS/SIRIUS FI TỪ 256.000VNĐ
Air blade 110; Click; LEAD 110 Từ 100.000VNĐ

EXCITER 135

TỪ 260.000VNĐ
LEAD 125; Air blade 125; Vision 110; SH Mode 125; PCX 125 Từ 100.000VNĐ EXCITER 150 TỪ 273.000VNĐ
     

 

ẮC QUY 

 

SIRIUS TỪ 325.000VNĐ
BỘ MÁ PHANH ĐẦU             LEAD 125; Air blade 125; Vision 110 Từ 180.000VNĐ SIRIUS FI TỪ 325.000VNĐ
Wave RSX 110; Future 125; Blade 110 Từ 185.000VNĐ EXCITER TỪ 325.000VNĐ
SH Mode 150; PCX 125 Từ 180.000VNĐ

LỐP TRƯỚC 

SIRIUS TỪ 455.000VNĐ
SH150; SH125 Từ 185.000VNĐ SIRIUS FI TỪ 455.000VNĐ

BỘ NHÔNG XÍCH

Wave RSX 110; Wave alpha 100 Từ 200.000VNĐ EXCITER TỪ 565.000VNĐ
Super Dream 110; Blade 110 Từ 200.000VNĐ

 

 

LỐP SAU 

SIRIUS TỪ 525.000VNĐ
Future 125 Từ 200.000VNĐ SIRIUS FI TỪ 525.000VNĐ
ẮC QUY  Wave RSX 110 Từ 325.000VNĐ EXCITER TỪ 899.000VNĐ
Super Dream 110; Blade 110; Future 125 Từ 325.000VNĐ

 

RUỘT XE

 

SIRIUS TỪ 80.000VNĐ
Wave alpha 100 Từ 325.000VNĐ SIRIUS FI TỪ 85.000VNĐ
SH Mode 125; Air blade 125; LEAD 125; PCX 125; SH150; SH125; Vision 110 Từ 325.000VNĐ      
LỐP TRƯỚC  Future 125; Wave RSX110; Blade 110; Super Dream 110; Wave alpha 100 Từ  455.000VNĐ      
Air blade 125 Từ 499.000VNĐ      
SH Mode 125 Từ 315.000VNĐ      
Vision 110 Từ 475.000VNĐ      
LỐP SAU  Future 125; Wave RSX110; Blade 110; Super Dream 110; Wave alpha 100 Từ 556.000VNĐ      
Air blade 125 Từ 586.000VNĐ      
SH Mode 125 Từ 586.000VNĐ      
Vision 110 Từ 586.000VNĐ      
RUỘT XE AIR BLADE 110 Từ 90.000VNĐ      
WAVE ALPHA , FU ,RSX Từ 80.000VNĐ      

 

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
0834667690