Mô tô, xe máy sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Đăng bởi Hoàng Kim Diệp vào lúc 11/05/2022
Các bộ ngành liên quan cần xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải phương tiện mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới mức 4.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định 891/QĐ (ngày 29-4) về Kế hoạch thực hiện quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch này dựa trên Quyết định 1973/QĐ của Thủ tướng Chính phủ.

 

Mô tô, xe máy sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 - 1

 

Sẽ ban hành lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải phương tiện mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới mức 4. Ảnh: TN

Đáng chú ý, kế hoạch nêu rõ các bộ ngành liên quan cần xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải phương tiện mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới mức 4 (Euro 4). Lộ trình phải hoàn thành trong quý IV năm 2022.

“Rà soát, hoàn thiện và trình ban hành lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam (bao gồm phương tiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và đang lưu hành ở Việt Nam)”- nội dung của kế hoạch đưa ra.

Kế hoạch trên là triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với Báo cáo số 133/BC-BTNMT ngày 30-12-2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Thủ tướng Chính phủ về rà soát việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam. Trong đó có đề xuất việc triển khai thực hiện các lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn khí thải đối với phương tiện ô tô, xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới và đang lưu hành ở Việt Nam.

Từ 1-1-2017, các loại mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới đang áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 3.

Mô tô, xe máy sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 - 3

Quyết định 891 cũng nếu kế hoạch để ban hành lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với các loại phương tiện vận tải. Ảnh: TN

Cũng tại Quyết định 891/QĐ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra kế hoạch rà soát, sửa đổi và xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn quốc gia về quản lý chất lượng không khí và khí thải cho các ngành sản xuất và phương tiện giao thông vận tải.

Cụ thể, triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo định hướng hội nhập quốc tế, giai đoạn 2020-2022 đã được phê duyệt.

Đồng thời, rà soát các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường đối với không khí xung quanh, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới; Rà soát các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường đối với khí thải các ngành sản xuất, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới.

Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ phối hợp với Bộ GTVT rà soát các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường đối với khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam (phương tiện ô tô, xe mô tô, xe gắn máy), đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới.

Các việc rà soát và đề xuất trên sẽ triển khai thực hiện thường xuyên trong giai đoạn 2022-2025.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
0834667690